P

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

icon

GENEO CLINIC
ul. Spokojna 2/F09
20-027 Lublin
NIP: 9462397539
REGON: 385574493

Spis treści

 1. Podstawowe pojęcia i skróty
 2. Wprowadzenie
 3. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
 5. Zadania Administratora Danych Osobowych
 6. Zadania Inspektora Ochrony Danych
 7. Prawa i obowiązki osób przetwarzających dane osobowe
 8. Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania
 9. Środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych.
 10. Powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie danych osobowych
 11. Opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych
 12. Instrukcja postępowania w przypadku zdarzeń naruszających ochron danych osobowych
 13. Postanowienia końcowe
 14. Wykaz załączników