R

Regulamin voucherów

icon

Zapoznaj się z zasadami naszych voucherów.

§ 1 ZASADY OGÓLNE

Poniższy regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji voucherów podarunkowych.

 1. Sprzedawcą voucherów jest Geneo Clinic Karolina Czech, ul. Spokojna 2/F09, 20-070 Lublin, NIP: 946-239-75-39
 2. Klinika posiada w swej ofercie dwa rodzaje voucherów:
  1. voucher kwotowy,
  2. voucher na konkretną usługę kosmetyczną lub fizjoteraputyczną
 3. Voucher nie może zostać wykorzystany na usługi z zakresu medycyny estetycznej.
 4. Wraz z otrzymaniem vouchera nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje w całości postanowienia regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Voucher jest traktowany jako środek płatniczy i należy okazać go przed lub po wykonanym zabiegu.
 6. Każdy z voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny, który zostaje wprowadzony do systemu.
 7. Każdy voucher przypisany zostaje do konkretnej osoby. Nie ma możliwości przekazania vouchera innej osobie.
 8. Termin ważności vouchera wynosi 3 miesiące od daty jego zakupu. Data ważności vouchera nie podlega przedłużeniu. W przypadku braku pewności w kwestii daty ważności vouchera prosimy o kontakt z recepcją pod numerem telefonu +48 793 333 444.
 9. Voucher można nabyć stacjonarnie lub na odległość w formie wirtualnej.

§ 2 ZASADY WYKORZYSTANIA VOUCHERA

 1. Voucher może zostać zrealizowany tylko i wyłącznie w Geneo Clinic Karolina Czech, ul. Spokojna 2/F09, 20-070 Lublin, NIP: 946-239-75-39, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty.
 2. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia vouchera.
 3. Nabywca vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji wizyty w Klinice.
 4. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu wartości niewykorzystanej kwoty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został voucher.
 5. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość vouchera, różnica może zostać uregulowana na miejscu.
 6. Vouchery nie będą honorowane w przypadku, gdy:
  1. upłynął termin ważności vouchera
  2. voucher został zagubiony
  3. nabywca przekaże voucher innej osobie 
 7. Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu vouchera.
 8. Voucher nie obowiązuje na zabiegi już objęte inną promocją.

§ 3 NABYCIE WIRUALNEGO VOUCHERA PODARUNKOWEGO

 1. Możliwe jest nabycie wirtualnego vouchera podarunkowego.
 2. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie, voucher zostaje wysłany na wskazany przez nabywcę adres e-mail.
 3. Wszystkie inne ustalenia obowiązują jak w przypadku vouchera zakupionego stacjonarnie.